top of page
Image by Natalia Arkusha

Yellow

黃色(屬土)

~ 米色 / 奶白色 / 肉色(一切深深淺淺的黃)

首先太陽星著全黃色脾氣好;紫微星著全黃加強帝皇的尊貴;要得左輔星的貴人,也是著全黃⋯記住黃色屬土,可以洩火氣!

bottom of page